เรื่องวีซ่าไป ออสเตรเลีย

นักเรียนทุกคนที่ไปเรียนต่อออสเตรเลียต้องมีวีซ่านักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียนก็ต่อเมื่อนักศึกษาแสดงความจำนง ที่จะไปเรียนและได้ลงทะเบียนเรียนให้หลักสูตรใดๆ แบบเต็มเวลาเท่านั้น และเมื่อเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ในวีซ่าทุกประการ

CETA จะคอยช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า รวมทั้งสามารถยื่นขอวีซ่าระยะยาวสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ แล้วต่อด้วยหลักสูตรอื่น รวมเป็นเวลา 2 – 3 ปี ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอต่ออายุวีซ่าในอนาคต และยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้นักเรียนว่าวีซ่าที่นักเรียนได้รับนั้นถูกต้องและครอบคลุมระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ออสเตรเลียทั้งหมด

การศึกษาไร้พรมแดนที่ออสเตรเลีย

ใครหลายๆ คน ที่ได้มีโอกาสในการที่จะเรียนต่อออสเตรเลีย  นั้น ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ  เรียนต่อ ออสเตรเลีย นั้นนอกจากที่จะได้เรียนรู้ต่างๆ มากมาย ในประเทศออสเตรเลีย  การเรียนภาษาอังกฤษถือว่า เป็นสึ่งสพคัญที่ทำให้นักเรียน นัก ศึกษาจากชาติต่างๆ พากันเข้ามาเรียนต่อย่างมากมาย นอกจากสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่แล้ว ยังมีระบบสื่อสารมวลชนที่ดีอีกด้วย การเรียนในต่างประเทศนั้น ความขยันหมั่นเพียร เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นใครก็ตามที่ได้มีโอกาสในการไปเรียนต่างประเทศ ก็ควรที่จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุด

เรื่องเล่าในออสเตรเลีย

การเรียนในต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี และจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อออสเตรเลีย  โดยได้ไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยที่ประเทศออสเตรเลียนั้นถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นดีเลยทีเดียว สำหรับการเรียนต่อออสเตรเลียของผมนั้นถือว่าเป็นการเรียนที่เหนื่อยและคุ้มค่ากับการมาที่นี้ เพราะในระหว่างเรียนได้ทำงานพิเศษด้วย จึงได้รับโอกาส และประสบการณ์ในการทำงานมากมาย ต้องบอกว่าสังคมของคนออสเตรเลียนั้นถือว่าดีเยี่ยมมากๆ ไม่แปลกใจเลยที่ประเทศนี้ สถิติการเกิดอาชญากรรมแทบไม่มีเลย