ทำอย่างไรให้ลูกค้าเข้าร้าน

กลยุทธ์ในการมำธุรกิจของแต่ละคนล้วนแล้วมีหลายๆ อย่างที่แตกต่างกันออกไป ธุรกิจห้องจัดเลี้ยง ก็เช่นกัน ก็ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้เป้นไปอย่างน่าสนใจ ในการใช้บริการ การลงทึนธุรกิจนี้ ค่อนข้างใช้เงินสูงเช่นกัน เพราะต้องใช้ศิลปะในการตกแต่งห้อง เพื่อที่จะสร้างความสวยงาม แต่สึ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับธุรกิจนี้ คือการบริการที่จะต้องคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะความพึงพอใจต่อลูกค้า ซึ่งเป้นสึ่งที่สำคัญมาก

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s